สอนวาดรูปง่ายๆ (สีน้ำ) : ไส้กรอก Sausage

ใน VDO ครูอรใช้กระดาษ Renaissance 400 แกรมนะค้า