Step By Step วาดน้องปลาหลากหลายแบบกันค่า

วันนี้ครูอรอยากชวนนักเรียนสมาชิก หยิบปากกาตัดเส้นสีดำ 1 ด้าม และกระดาษเรียบ 1 แผ่น หรือ สมุดวาดภาพที่ชอบ มาวาดน้องปลาหลากหลายแบบกันค่า พร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลย!!