บังคับมือให้วาดในสิ่งที่อยากวาดไม่ได้….……. จะทำอย่างไรดี??

นักเรียนสามารถอ่าน 5 ข้อนี้แล้วดูว่า ถ้าเราปรับตามนี้แล้ว จะสามารถทำให้เราวาดได้ดีขึ้นหรือไม่ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ