สามารถเลือกดู Workshop แบบกลุ่ม ที่สนใจได้เลยค่า  

ดูจาก วันที่สะดวก เลือกที่ “Select Date Range”
ดูจาก ประเภทงานที่ชอบ เลือกที่ “Choose a Catagory”
ดูจาก ประเภทคลาสเรียน (เรียนที่ Studio หรือ เรียนผ่าน Live) เลือกที่ “Choose an Event Type”

ได้คลาสเรียนที่ถูกใจแล้ว CHAT มาจองคลาสเรียนกัน ที่ มุมขวาล่างของจอ ได้เลยค่า

Events

ได้คลาสเรียนที่ถูกใจแล้ว CHAT มาจองคลาสเรียนกัน ที่ มุมขวาล่างของจอ ได้เลยค่า ==>

ได้คลาสเรียนที่ถูกใจแล้ว CHAT มาจองคลาสเรียนกัน ที่ มุมขวาล่างของจอ ได้เลยค่า ==>