สั่งซื้อ “E-Book” สีน้ำฉบับไม่ต้องร่างรูป

เปิด Pre-order “E-Book” สีน้ำฉบับไม่ต้องร่างรูป เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานที่อยากวาดและลงสีรูปน่ารักได้รวดเร็วในสไตล์ของตัวเอง มีทั้งหมด 150 หน้า (64 แบบวาด)