ความเรียบง่ายกับสีขาว

ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยากับ “สีขาว” ไว้ว่า สีขาวให้ความรู้สึกของความบริสุทธิ์ สงบเงียบ เรียบง่ายและชัดเจน ให้ความรู้สึกของความปลอดภัย และยังสามารถลดอารมณ์ร้อนลงได้ เป็นสีที่ดูเรียบง่าย
แต่ให้อารมณ์ความรู้สึกได้มากมาย เช่นเดียวกับการวาดรูป การวาดรูปที่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายแต่ทำอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาทั้งฝีมือและอารมณ์บวกของเราได้