จะต้องเริ่มต้นจากการวาดรูปอะไร จึงจะเป็นการฝึกที่ดีที่สุด?

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Ep.49 อยากฝึกวาดรูปให้ได้เป็นกิจวัตร (แบบไม่ฝืน) จะต้อง……

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Step By Step : Christmas Soldier Drawing & Painting !

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Ep.48 ศิลปะกับความสุข

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

วาดอาหารด้วยสีชอล์คน้ำมัน Oil Pastel แบบไม่ยากกันค่ะ (ภาพอธิบาย 4 ภาพ)

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

วินัย หรือ เป้าหมาย อะไรที่สำคัญกว่ากัน (ในการฝึกวาดรูป)

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us